Byrbrydau / Healthy Snacks

Cinio Ysgol / School dinners

Children-8Darperir ginio ysgol gwerth chweil yma, gyda niferoedd uchel yn cael cinio yn ddyddiol.

Gofynnwn yn garedig i’r arian cinio wythnosol gael ei dalu mewn amlen ar Ddydd Llun gyda enw’r plentyn arno. Mae modd gwneud cais am ginio di-dâl drwy gwblhau ffurflen perthnasol sydd i’w gael gan Ysgrifenyddes yr ysgol.

Ceir disgyblion y Cyfnod Sylfaen lefrith a ffrwyth pob bore am gyfraniad wythnosol o £1.

Nutritious and delicious School dinners are provided at the school, with high numbers of pupils receiving dinners daily.

We ask kindly for the weekly dinner money to be paid on a Monday morning in an envelope labelled with the child’s name.

An application form for free school meals can be obtained from the office.

The Foundation Phase pupils have Milk and Fruit every morning as a healthy snack for a donation of £1 a week.