Gwisg yr Ysgol / School Uniform

Uniform.001

Mae gennym wisg ysgol smart a disgwyliwn i bob  disgybl ei wisgo.

Mae’n bwysig bod yr holl ddillad yn cael eu marcio’n glir ac yn barhaol gydag enw’r plentyn

Gellir archebu’r wisg yn ‘Threads’ yn Ninbych.

The school has a formal uniform which pupils are expected to wear. 

It is important that all clothing is clearly and permanently marked with the child’s name. The uniform is available to buy in ‘Threads’ Denbigh.

Gwisg Addysg Gorfforol / Physical Education Kit

Crys-t gwyn neu wyrdd / Green or white t-shirt

Shorts glas tywyll neu ddu / Navy blue or black shorts