Iechyd a Diogelwch / Health and Safety

Mae’r ysgol yn cyd-ymffurfio â gofynion Iechyd a Diogelwch Sir Ddinbych a ceir strwythurau’r ysgol eu monitro’n rheolaidd drwy’r Corff Llywodraethol.

Mae Ysgol Henllan yn safle sydd yn cael ei warchod gan system mynediad diogel gyda phob ymwelydd yn cofnodi eu habsenoldeb ar y safle ar gyfer gofynion Diogelwch Tân ac Amddiffyn Plant.

Yn unol â Pholisi sirol – ni chaniateir ysmygu ar safle’r ysgol.

 

Ysgol Henllan adhere’s to Denbighshire County Council’s Health and Safety requirements and the school’s procedures are regularly monitored closely by the Governing body.

The school premises are securely monitored by a secure entry system, with all visitor’s required to sign in and out when they visit the school as to adhere to Fire Safety and Child Protection requirements.

In accordance with Denbighshire County Council’s guidelines, the school premises is a non-smoking site.