Staff yr Ysgol / School Staff

Pennaeth / Headteacher – Mrs Lynne Jones

Athrawon / Teachers

Blwyddyn / Year 5 a 6 Mrs. Elen Wynn
Blwyddyn / Year 2, 3 a 4 Mrs. Catrin Lines a  Mrs. Eleri Parry
Meithrin a Derbyn / Nursery and Reception/ Blwyddyn / Year 1 a 2 Mrs Gwawr Davies/Miss Sioned Davies
 
 

Cymorthyddion Dysgu / Teaching Assistants:

Mrs. Charlotte Jones Mrs. Carole Owens
Miss Bethan Roberts

Staff Cynorthwyol – Auxillary Staff:

Ysgrifenyddes / Secretary Mrs. Gwenan Roberts
Cogyddes / Cook Mrs. Laura Harvey
Gofalwr / Caretaker Mrs. Debbie Moore
Glanhawraig / Cleaner Mrs. Debbie Moore
Cynorthwwyr Ganol dydd / Mid-day Supervisors Mrs. Jayne Lidford/ Mrs. Ceri Morris

Clwb Brecwast / Breakfast Club:

Mrs Debbie Moore Ms Enfys Davies