Cyngor yr Ysgol / School Council

Mae gennym Gyngor Ysgol gweithgar iawn sydd yn cyfrannu’n helaeth i benderfyniadau’r ysgol.

 

We have a very active School Council that contributes extensively to school decisions and activities.