mudiadMeithrinLogo

Cylch Meithrin a Meithrin Mwy Ysgol Henllan / Ysgol Henllan’s Pre-Nursery Group – Cylch Meithrin

Cynhelir y Cylch Meithrin a Meithrin Mwy yn neuadd yr ysgol . Mae’r Cylch yn rhan o’r Mudiad Meithrin Cenedlaethol.

Maent yn cyfarfod:

Cylch Meithrin

  • Darparu addysg i blant 2½ oed 5 prynhawn yr wythnos.
  • Dydd Llun, Mawrth, Mercher, Iau a Gwener o 1:15 y.p.- 3:15 y.p.

Meithrin Mwy

  • Darparu addysg i blant sydd yn nosbarth Meithrin yr ysgol yn y boreau 5 prynhawn yr wythnos.
  • Dydd Llun, Mawrth, Mercher, Iau a Gwener o 11:30 y.b.- 3:15 y.p.

 

The ‘Cylch’ (Pre-Nursery Group) meets in the school hall. It is  regulated by the national body ‘Mudiad Ysgolion Meithrin.’

They meet:

Cylch Meithrin

  • Provides early years education for children 2½ years old 5 afternoons a week.
  • Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays and Fridays  1:15 pm – 3:15 pm

Meithrin Mwy

  • Provision for children who attend the school Nursery class in the morning 5 afternoons a week.
  • Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays and Fridays at 11:30 am – 3:15 pm