Children-7Clwb Brecwast / Breakfast Club

Cynhelir y Clwb brecwast bob bore rhwng 8 yb a 8:45 yb gyda Mrs. Debbie Moore a Ms Enfys Davies.

The Breakfast Club is open daily between 8 am and  8:45 a.m. with Mrs. Debbie Moore and Ms Enfys Davies.

Clwb Henllan Hapus 

Mae Clwb gofal taladwy ar ein safle. Cynhelir Clwb Henllan Hapus o Dydd LLun-Ddydd Gwener (15:15-17:30). Cost y Clwb yw – 15:15 – 16:15 (hanner y sesiwn) neu 16:15 – 17:30 = £5 a 15:15 17:30 = £10.

We have an after school Club which runs five days a week. Clwb Henllan Hapus’ pricing structure is –  15:15 – 16:15 or 16:15 – 17:30 (half the session) = £5 and 15:15 17:30 = £10.