Clybiau’r Ysgol 2018-2019 /  School Clubs 2018-2019

Croeso i Flwyddyn Newydd / Welcome to the new Academic Year -

Clwb Chwaraeon/ Sports Club – Dydd Mawrth / Tuesday (Bl3-6) @3:15-4:15

Clwb TGCh / ICT Club – Dydd Mercher / Wednesday (Bl3-6) @3:15-4:15

Clwb Codio – Amser Cinio Dydd Gwener / Lunch break Friday (Bl1-3)

 


IMG_0083