Cofwich fod yr ysgol ar gau i’r disgyblion ar y 9fed o Ebrill

Reminder that the school is closed to all pupils on the 9th of April