Bydd Eisteddfod Sir yn cael ei chynnal yn Ysgol Brynhyfryd (rhagborfion) ar fore Dydd Sadwrn y 17eg o Fawrth. Bydd y cystadlu wedyn yn digwydd yn adeilad ocsiwn Rhuthun ar brynhawn Dydd Sadwrn y 17eg o Fawrth. Hoffen ddymuno pob lwc i Ava Willaims (unawd pres) ac i’r Parti Unsain fydd yn cymryd rhan yn y rhagbrofion bore ac yn y cystadlu yn y prynhawn, gobeithio.

**Amserlen i ddilyn**

The County Eisteddfod will be held at Ysgol Brynhyfryd (prelims) on Saturday morning on March 17th. The competing for those successful in the prelims will then take place at the Ruthin auction building on Saturday afternoon, March 17th. We would like to wish the best of luck to Ava Willaims (brass solo) and  the Unison Party, who will be taking part in the morning prelims and competing in the afternoon, hopefully.

**Timetable to follow**