Pob un i wisgo fel cymeriad allan o lyfr. Dewch a’r llyfr i’r ysgol hefyd / All pupils to dress up as a character from a book. Bring the book to school also.

 

Diolch