Mae’r disgyblion wedi cychwyn ar waith celf yn yr ysgol eisioes ond gweler isod gyswllt i gwefan Celf a Chrefft Eisteddfod yr Urdd. Beth am i chi fynd ati i greu un neu fwy o’r darnau fel gwaith cartref? Y thema eleni ydy Chwedlau

http://www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/cystadlu/gwaith-cartref/celf-dylunio-thechnoleg/

The pupils have already started on their art & design work in school. See below the link for the Urdd Eisteddfod Art & Crafts competition for 2018. The theme is Legends. Why not capitalise on the snow day tomorrow and complete one or more pieces?

http://www.urdd.cymru/en/eisteddfod/competitions/home-work/art-design-and-technology/