Bydd Tymor y Gwanwyn 2018 yn cychwyn ar Ddydd Llun yr 8fed o Ionawr 2018.

The Spring Term starts on Monday the 8th of January 2018.