Gweler hysbyseb ar gyfer Swydd Athro/awes Cyfnod Mamolaeth gyda ni – Cychwyn Ebrill 2018. Cysylltwch gyda’r Pennaeth ar 01745812959 am ragor o wybodaeth ac ar gyfer trefnu i ymweld.

Diolch,

Mr G M Jones

Pecyn Gwybodaeth Athro Athrawes Cyfnod Mamolaeth-Cyfnod Sylfaen