Ein Presenoldeb ers mis Medi ydy 97.3%. Beth am gyrraedd 97.5% erbyn y Pasg?

Mae gwyliau yn ystod tymor yn cael effaith ar addysg eich plentyn felly meddyliwch yn ofalus pan yn trefnu eich gwyliau.

Our attendance since September is 97.3%. Can we reach 97.5% by Easter?

Term time holidays do have an effect on your child’s education, therefore consider when you take your family holidays.

Diolch.