Undeb Mamau Henllan

Ar ddydd Iau Chwefror yr 8fed yn Neuadd yr Eglwys, bydd Alan Cronin, cyn Swyddog Heddlu yn Wrecsam, yn ymweld i drafod cyffuriau a chamddefnyddio sylweddau ac ati. Bydd yn ateb cwestiynau ar ôl ei sgwrs.

Mae’n gyfarfod agored a byddwn yn falch o groesawu unrhyw rieni / gwarcheidwaid ac ati a allai fod â diddordeb.

Bronwen Woodcock (Arweinydd Cangen)

Henllan Benefice Mothers’ Union

On Thursday February the 8th in the Church Institute, Alan Cronin, a former Police Officer in Wrexham, will be visiting to discuss the drug scene and substance abuse etc. He will answer questions after his talk.

It is an open meeting and we shall be pleased to welcome any parents/guardians etc who may be interested.

Bronwen Woodcock (Branch Leader)