Bydd yr ysgol ar gau yfory. Gobeithiwn agor D Mawrth 12.12.17 / The school is closed tomorrow. We anticipate reopening Tuesday 12.12.17.

Gwaith Cartref – dysgu ac ymarfer geiriau ar gyfer ein Gwasanaeth Nadolig, IXL, Purple Mash a darllen.

Homework – Learn words for Christmas Service, IXL, Purple Mash and reading.

 

Diolch