Oes diddordeb mewn gweithio yn y byd addysg? Mae swydd Cymhorthydd Dosbarth gyda ni yn cychwyn o fis Ionawr ymlaen. Cliciwch isod am ragor o wybodaeth.

Are you interested in the education proffession? We have a Teaching Assistant post here at school, starting in January. Click below for more info.

 

Hysbyseb Cymhorthydd