Seren

Casglwyd £327 o elw yn ein Ffair Nadolig neithiwr. Diolch enfawr i’r GRhA am drefnu ac i’r holl fusnesau ac unigolion a ddaeth i gefnogi. Rydym yn lwcus iawn i gael cymuned mor gefnogol.Diolch.

A huge thanks to all who attended the Fair yesterday. Thanks to the stall holders for supporting and to all who came to support. Finally a massive thanks to the PTA who have worked brilliantly throughout the year. Their work is very much appreciated! A profit of £327 was made yesterday.

 

Nadolig Llawen i chi gyd!!