Christmas-Jumpers

Pob un i ddod i’r ysgol wedi gwisgo eu siwmper Nadolig gorau (disgyblion a staff). Cewch ddod a byrbryd hefyd (creision, bisgedi, diod) i chi eu mwynhau.

All pupils and staff to wear their best Christmas jumper. You may bring a snack (crisps, biscuits, drink) to enjoy also.

Diolch.