Bydd yr ysgol ar gau heddiw – 08/12/2017. Nid ydym wedi cymryd y penderfyniad yma yn ysgafn ond wedi ystyried diogelwch y disgyblion a staff ac wrth ystyried y rhagolygon mwyaf diweddar am weddill y dydd ac wrth gymryd i ystyriaeth trefniadau diwedd y dydd i’r disgyblion ac i staff yr ysgol, cau oedd y penderfyniad mwyaf doeth.

The school will be closed today – 08/12/2017. We have not taken this decision lightly but have considered the safety of the pupils and staff and in considering the most recent weather forecast for the rest of the day. Also, when taking into account the end of day arrangements for the pupils and the school staff, closing for today was the most prudent decision.

 

Mr G M Jones