arwyr-600x400

Rydym eleni yn anelu tuag at y Wobr Aur yn dilyn ein llwyddiant llynedd. Mae’r disgyblion a’r staff yn sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn cael eu defnyddio yn hyderus ar lawr dosbarth, ar yr iard ac yn ystod amseroedd cinio. Nod y Llywodraeth yw bod miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 ac heb os mae gan ein hysgolion ddylanwad mawr ar hyn.

Hefyd rydym yn gofyn i chi weithio mewn partneriaeth gyda ni er mwyn hyrwyddo’r iaith tu allan i oriau’r ysgol hefyd. Bydd mwy o wybodaeth yn eich cyrraedd yn fuan. Diolchwn am eich cefnogaeth.

We are aiming towards the Gold Award this year following our success in 2016-2017. Pupils and staff ensure that the Welsh language is used confidently in our classrooms, on the yard and during lunch times. The Government aims to have a million Welsh speakers by 2050 and without doubt our schools have a great influence on this. 

Also we ask you to work in partnership with us to promote the language outside school hours as well. Additional information will follow soon. We thank you for your continued support.