Seren

Presenoldeb ysgol Gyfan ers Medi – 97.66%. Gwych (Targed 97.20%)

Whole School Attendance since September – 97.66% (Target 97.20%)