Llysgenhadon

 

Gweler pa ddisgyblion sydd yn arwain pa fentrau yma yn Henllan. Mae llais y disgybl yn Flaenoriaeth eleni.

Click on the link to see who is leading different aspects in our school. Pupil Voice is a priority in our School Development Plan for this academic year.