sorry-were-closed

Cofiwch fod Dydd Llun y 6ed o Dachwedd yn ddiwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd, felly dim ond y staff fydd yn yr ysgol.

Mwynhewch yr hanner tymor ac mi welwn ni chi ar Ddydd Mawrth y 7fed o Dachwedd.

A reminder that Monday the 6th of November is an INSET day, therefore only the staff are on site.

Enjoy the holiday and we will see you all on Tuesday the 7th of November.

Diolch

Mr G M Jones