Flag_of_Wales_2_svg

Byddwn yn dathlu diwrnod Cymreictod ar Ddydd Mercher yr 11fed o Hydref. Cofiwch eich gwisg lliwgar a cofiwch ddod gyda cyfraniad (Elusen Cymorth Cristnogol)

We will now be celebrating Welsh Day on the 11th of October. Do remember your green, red or white clothes and a donation (Christian Aid).