Gweler isod y cyswllt ar gyfer gwneud cais ar lein ar gyfer Y Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 7

 

See below a link for applying online for Nursery, Reception and Year 7 places

https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/education/school-admissions/school-admissions.aspx