Bydd yr ysgol ar agor i’r disgyblion ar Ddydd Mawrth y 5ed o Fedi.

The school will open its doors to the pupils on Tuesday the 5th of September.

 

Diolch,

Mr G.M. Jones