Seren

Presenoldeb ysgol gyfan am y flwyddyn hyd yn hyn yw 97.71%. Llawer gwell na’r targed o 97%. 10 diwrnod ysgol i fynd. Daliwch ati!

Whole school attendance for the year so far is 97.71%. It is higher than our target of 97%. 10 days to go. Can we aim higher?