Dyma wybodaeth ar sut mae’r data yr ydym yn ei gasglu yn cael ei ddefnyddio / Below is a link to information with regards to how the information we collect is used.

Diolch

DCC_Fair Processing Notice