Cofiwch ddod a’ch Gwaith Carfterf (model 3D o gymeriad o lyfr) i’r ysgol ar gyfer yr Extravaganza erbyn Dydd Mercher y 14eg o Fehefin. Diolch.

 

Please bring the Extravaganza homework (3D model of a character from a book) to school by Wednesday the 14th of June at the latest. Diolch.