Tic

Presenoldeb diweddaraf ar gyfer y flwyddyn academaidd hon hyd yn hyn yw 97.93%. GWYCH!

Ein targed am y flwyddyn gyfan yw 97%, felly da iawn chi a daliwch ati!

 

Latest Attendance for the whole school during this academic year so far is 97.93%.

Our whole school target for the year, as you are aware, is 97%. Well done and keep it up!