Glan Llyn

Bydd cyfarfod i rieni disgyblion Blwyddyn 5 a 6 sydd yn mynychu Glan-llyn yn y neuadd ar y 15fed o Fai @15:30. Diolch

Glan-llyn meeting for Year 5 & 6 pupils in school hall on 15th of May @15:30. Thank you