Athletau

 

Mae’r clybiau pel-droed a dawns/gymnasteg a r Ddydd Mercher (@15:15-16:15) wedi dod i ben. Yn eu lle bydd Clwb Athletau. Bydd y drefn newydd yn cychwyn ar Ddydd Mercher y 7fed o Fehefin.

The football and dance / gymnastics clubs that were on a Wednesday (@ 15: 15-16: 15) have come to an end.However an Athletics Club will be in their place. The new arrangements begin on Wednesday the 7th of June.

 

Diolch