Cyw

Amgaeaf gyswllt ar gyfer Appiau i chi eu defnyddio gyda’ch plentyn. Mae hon yn restr mwy cynhwysfawr na’r rhestr i mi eu hanfon atoch eisioes.

 

I enclose a link to a website containing a variety of useful Welsh Apps. It is a more comprehensive list than has been shared with you already.

www.cymraeg.llyw.cymru/apps?tab=apps&lang=cy

Diolch