Pasg Hapus

Wel, dyma ddiwedd tymor arall yma yn Ysgol Henllan. Heb os mae hi wedi bod yn dymor prysur yn llawn cyffro a bwrlwm. Mae’r disgyblion wedi bod wrthi yn paratoi darnau Celf ar gyfer yr Eisteddfod ac wedi bod wrthi’n hyfforddi ac ymarfer ar gyfer yr Eisteddfodau Cylch a Sir.  Edrychwn ymlaen i gynrychioli Sir Ddinbych yn Eisteddfod yr Urdd eleni ym Mhencoed. Cawsom wersi Nofio a Beicio (Bl5a6) yn yr Adran Iau a bu y Cyfnod Sylfaen yn gweithio ac yn astudio Byd Natur (gyda ymweliad i Pili Palas yn dod ar ol y gwyliau).

Hoffwn ddiolch i’r holl ymwelwyr sydd wedi dod i’r ysgol i siarad gyda’r disgyblion. Maent wir yn cyfoethogi profiadau’r disgyblion!

Heb os mae’r gymuned unwaith eto wedi bod yn gefnogol iawn. Cawsom noson Ffilm a noson Fingo llwyddiannus. Hefyd cawsom gyngerdd arbennig yn Egwlys Sant Sadwrn sydd dal yn destun trafod yma yn y pentref a thu hwnt!! Braf yw gallu profi i bawb beth rydym yn ei wybod yn barod………mae ein disgyblion yn rhai talentog a dawnus!!

Mwynhewch y gwyliau a mi welwn ni chi yn fuan!

Mr G M Jones

 

Here we are at the end of yet another school term! It has been a very busy and rewarding term with many success at the Eisteddfod Cylch and Eisteddfod Sir. Onwards to the Eisteddfod! I thank the staff and pupils for their hard work, effort and dedication!

The Key Stage Two pupils have been busy with swimming and cycling (Yr5&6) lessons and the Foundation Phase pupils have been studying various themes around nature, with a visit to Pili Palas following the Easter holiday. I would like to take this opportunity to thank all visitors who have been in this term to work with our pupils. They really do enrich the learning experiences!

Without doubt the local and wider community has been extremely supportive once again. We have had successful Bingo and film nights and we held a Dewi Sant Concert at Sant Sadwrn Church. It was a roaring success and it was an opportunity to showcase what we know already……….our pupils are very talented!

Enjoy your holidays,

Mr G M Jones