Attendance

TARGED YR YSGOL / SCHOOL TARGET – 97%

Presenoldeb am y flwyddyn hyd yn hyn 97.56%

Attendance so far this year – 97.56%

Daliwch ati! Keep it up!