Flag_of_Wales_2_svg                                                     URDD

Pob dymuniad da i’r disgyblion sydd yn cystadlu ar ran yr ysgol yn yr Eisteddfod Sir yfory!! Ewch amdani blantos!!

Good luck to all pupils representing the school at the Eisteddfod Sir tomorrow!! We are all very proud of you!!