Diolch enfawr i bawb a ddaeth i gefnogi ein Cyngerdd Gwyl Ddewi. Cawsom noson llwyddiannus! Casglwyd £467.50 i’r ysgol. Diolch arbennig i Eglwys Sant Sadwrn ac i’r Cor Meibion.

Thanks to everyone who came to support our St Davids concerts. It was a very enjoyable and highly successful evening. £467.50 was raised for the school. A special thanks to Eglwys Sant Sadwrn and to the Male Voice Choir.

 

IMG_2087 FullSizeRender