Rydym yn casglu’r talebau yn yr ysgol / We are collecting the tokens in schoolSainsburys