Attendance

Targed ysgol gyfan am y flwyddyn / Whole school attendance target – 97%

Presenoldeb hanner ffordd trwy’r flwyddyn / Attendance half way through the academic year – 97.41%

 

Diolch a daliwch ati / Thank you and keep it up!!

 

Mr G M Jones