Flag_of_Wales_2_svg

Noson Gwyl Ddewi

Bydd disgyblion Ysgol Henllan yn cymryd rhan mewn cyngerdd mawreddog gyda Chor Meibion Dinbych a’r Cylch ar nos Wener y 24ain o Fawrth am 7:00 yn Eglwys Henllan.

Mwy o fanylion i ddilyn yn fuan trwy’r GRhA.

Ysgol Henllan  pupils will participate in a concert with Denbigh and District Male Voice Choir on Friday 24th March at 7:00 at Henllan Church.

Poster Gwyl Ddewi