Ydych chi yn gallu defnyddio rhai o’r rhain yn eich gwaith?

 

Ehangu Geirfa