Gweler y llythyr isod fydd yn dod adref heddiw hefyd / A copy of this letter will be sent home today also.

 

Dydd Gwyl Dewi