SUPERHERO

Y pwer o ddweud eto -

“Dydw i ddim yn gallu nofio.”                        “Dydw i ddim yn gallu nofio eto.”

“Dydw i ddim yn gallu lluosi gyda 100.”      “Dydw i ddim yn gallu lluosi gyda 100 eto.”

Mae angen bod yn bositif a dyfalbarhau. Gallwch wneud unrhywbeth os ydych yn ffocysu. Daliwch ati!!

The power of yet

“I can’t swim.”                                                     “I can’t swim yet.”

“I don’t know how to score a goal.”                 “I don’t know how to score a goal yet.”

We need to be positive and persevere. You can achieve anything if you focus. Keep working hard!!