Bydd Clwb Fforensig yn cychwyn pob Dydd Mercher. Ceir cyfle yma i gwblhau gweithgareddau amrywiol!

Bydd y Clwb Chwaraeon yn cychwyn pob Ddydd Mawrth hyd diwedd y tymor.

 

The Forensics club will commence every Thursady. The pupils will be able to complete various  tasks including some CSI work!

The Sports Club will commence every Tuesday.

 

Diolch