Bydd Clwb TGCh yn cychwyn pob Dydd Mercher. Ceir cyfle yma i gwblhau gweithgareddau teipio neu waith TGCh megis codio.

Bydd y Clwb Chwaraeon yn cychwyn pob Ddydd Mawrth hyd diwedd y tymor.

 

The ICT club will commence every Thursady. The pupils will be able to complete various ICT tasks including coding.

The Sports Club will commence every Tuesday.

 

Diolch