Bydd gwersi nofio i Flwyddyn 3-6 yn digwydd yn Nhymor y Gwanwyn. Diolch

 

Swimming lesson for Year 3-6 will commence during the Spring Term. Thank you